Lönehantering

Vid lönehantering är det viktigt att följa lagar och gällande kollektivavtal. Samt att anpassa sig till frågor om övertid, semester, sjukdom, reseräkningar och utlägg. Det är mycket viktigt för de anställda att lönerna blir rätt. För att undvika misstag och de konsekvenser som följer är det en bra lösning att en lönekonsult sköter lönehanteringen. 

Då får du istället möjlighet att ägna din energi och uppmärksamhet åt din kärnverksamhet.

Vi arbetar enligt SALK. 
SALK är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som tagits fram för att skapa lönetjänster med hög kvalitet.
SALK har en övergripande metodik som den auktoriserade lönekonsulten följer för att de utförda tjänsterna ska få hög kvalitet. SALK ger även relevant information inom viktiga områden som rör ett företags lönehantering.
Hur SALK ska tillämpas påverkas av företagets storlek, inriktning och hur deras arbete organiseras.

https://www.srfkonsult.se/om-srf/organisationen/auktoriserade-lonekonsulter/